Tagarchief: health

Comment op mogelijk onbestaand blog bij WordPress

Op http://jorisdemmink.wordpress.com/2007/07/01/joris-demmink/#comment-99
heb ik een comment geplaatst. Weergave komt meteen na deze regel.

In een vorig comment staat het volgende
quote

Data zegt:

donderdag 2 augustus 2007 om 13:05 | Beantwoorden
Demmink Mr J.
Riouwstraat 13
2585GP ‘s-Gravenhage
Tel 070 3505144

Bron: http://dtgi.detelefoongids.nl/dtgi/ToonTg.do?wie=demmink&cp=2&locationType=LOCALITY&type=basic&waar=den+haag&inputPage=tg_resultaat&pagina=tg_vermelding&sorteerOp=naam&dwaar=den+haag&listingId=1210942&req_source=resultwho&stap=STEP_1&dwie=demmink

unquote.

Ik dacht zo, kom laat ik eens zien wat Google me over dat adres toont.
De woning staat in een huizenblok begrensd door Riouwstraat, Bonistraat, Celebesstraat en Timorstraat.

Er is een paadje of brandgang met deur tussen Celebesstraat 81 en 83 (huisnummer niet vermeld op pand). Het leidt naar de achtertuin van Riouwstraat 13.

In de Bonistraat is er ook zo’n paadje in de richting van die achtertuin.

In de Timorstraat, het stukje tussen de Riouwstraat en de Celebesstraat is iets bijzonders aan de hand. Er is iets verbouwd, een lantaarnpaal – met een “11” genummerd geel bordje – staat op één foto vlak tegen een gemetseld eindstuk van een hoog hekwerk. Op een andere foto staat zo’n lantaarnpaal aan de andere kant van de stoep, namelijk vlak tegen de stoeprand langs de klinkerweg, de Timorstraat. Zo te zien is daar een smalle verkeersdrempel gebouwd, zodat je bijvoorbeeld met een rollator of een kinderwagen een vlak stuk dwars op de klinkerweg hebt gekregen. Daardoor kan men je zonder niveauverschil van de ene stoep naar de stoep aan de andere kant van de straat lopen en rijden. Aan de foto’s van Google is niet te zien of dit vroeger zo was, of dat deze situatie heden bestaat.

Op een van Google’s foto’s staan twee witte strepen dwars tot het midden van de weg, alsof daar niet geparkeerd mag worden. Dat zal toch al niet mogen want aan deze tuinenkant van de Timorstraat staan op drie straathoeken ter plaatse, drie parkeerverbodsborden voor die zijde van de straat. Op een foto is zo’n witomrande rechthoek met diagonaal wit kruis te zien, lastig met Google’s verschillende invalshoeken te zien, maar ik heb dat vlak gezien…

Als een persoon niet uit de vooringang aan de Riouwstraat 13 wil weggaan, stapt hij uit een tuindeur aan de achterkant en heeft dan drie mogelijkheden: rechtdoor door het gangetje met een deur tussen de huizen aan Celebesstraat 81 en 83. Linksaf naar de uitgang van een niet-afgesloten paadje dat op de Bonistraat uitkomt. En ook nog rechtsaf naar de Timorstraat. Van foto’s, die Google niet dateert, is te begrijpen dat daar een uitgang, uitrit of inrit was, of tegenwoordig is, in ieder geval is een verbouwing op te merken in stoep en hekwerk, en een verplaatsing van een lantaarnpaal van de tuinenkant naar de andere kant van de stoep.

Vroeger of nu, in de Timorstraat staan strepen die ergens op duiden, verkeersborden beschermen al tegen parkeren. Het is aannemelijk dat de foto’s van de Celebesstraat en van de Bonistraat de huidige situatie weergeven, respectievelijk 2 witomrande vakken met witte diagonale strepen en 1 idem.

Bij vertrek uit haar/zijn huis moet – als de persoon niet bij buren op visite gaat – hij/zij dus opgemerkt kunnen worden op de vier plekken die ik heb aangegeven.

Heeft deze bijdrage nut? Ik weet het niet.
Zal iemand dit lezen? Als ik de URL gewoon schrijf kom ik niet op dit blog; nu kwam ik er op door middel van een link op een zoeken-resultaat met passende zoekwoorden. Antwoord op deze vraag: grote kans dat niemand dit leest.
.

Advertenties

Vermomming 1.

Verteller:
Wie rijdt daar zo laat door nacht en wind?
Het is de vader met zijn kind
Hij heeft ’t knaapje stevig in zijn arm
Hij houdt hem vast, hij houdt hem warm
Vader:
Mijn zoon, waarom verberg je zo bang je gezicht?
Kind:
Zie, Vader, jij de Elfenkoning niet?
De Elfenkoning met kroon en pracht?
Vader:
Mijn zoon, het is een nevelsliert
Elfenkoning:Jij lief kind, kom mee met mij
Heel leuke spelletjes speel ik met jou
Veel mooie bloemen zijn bij het strand
Mijn moeder heeft veel gouden gewaden
Kind:
Mijn vader, mijn vader, hoor je dan niet
Wat de Elfenkoning me zachtjes belooft?
Vader:
Wees rustig, blijf rustig mijn kind
In dorre blaadjes fluistert de wind
Elfenkoning:
Wil je, fijn knaapje, mee met me gaan?
Mijn dochters zullen al op je wachten
Mijn dochters leiden de nachtelijke dans
Wiegen, dansen en zingen je in trance
Kind:
Mijn vader, mijn vader, zie je niet daar
Elfenkonings dochters op die duistere plaats?
Vader:
Mijn zoon, mijn zoon, ik zie het heel goed:
De oude wilgen lijken zo donker en grauw.
Elfenkoning:
Ik hou van je, mij bekoort je mooie gestalte
Kom je niet uit jezelf dan gebruik ik geweld
Kind:
Mijn vader, mijn vader, nu valt hij me aan!
Elfenkoning heeft me pijn gedaan!
Verteller:
Rillingen lopen op vaders rug, hij stormt als de wind
Hij houdt in zijn armen ’t kreunende kind,
Bereikt de boerderij in hoge nood
In zijn armen lag het kind dood.

Johann Wolfgang von Goethe, 1782.
.

(wordt vervolgd)
.

Geesten oproepen

Een hele avond besteed aan het verdedigen van mijn levenservaring. Als reactie op een blog dat met redeneren tot een conclusie tracht te komen over, ja, laat ik maar zeggen het bestaan van god. Ik schrijf in dat Commentaar over een ‘godje’, ik schrijf zelf hierover wel eens een blog, reageer op andere blogs en breng dan onze Aardse God ter sprake, die naar mijn smaak een oneindig flauwe afspiegeling is van de GOD van het heelal, en misschien nog wel een aantal andere heelallen. Zoals ik het zie is ons eigen godje een bedenksel van ons mensen, een god die ooit naar ons beeld en naar onze gelijkenis is geschapen.

Terzake, mijn verdediging slaat vooral op een conclusie. Je leest het hierna!

Ja ja Bram en andere lezers.

Van Brams hand lees ik: Mijn conclusie uit dit alles is dat de wereld er beter aan toe zou zijn als het hiernamaals nooit zou zijn verzonnen.

Imnhf (ik neem snel het jargon over: in my not humble feelings) leer ik uit bewoordingen van schrifturen van deze en gene godsdiensten juist, dat het hiernamaals ontstaan is uit een bijna oneindige reeks hiernumaalsen, waarin (ook heden nog) onverklaarbare zaken gebeurden, die voor een deel ook nu nog onverklaard zijn gebleven. Zo werden ingevingen in vroegere tijden toegewezen aan niet-fysieke invloeden, heel vaak ten onrechte – want later fysiek verklaard.
Voor een ander deel onverklaarbaar gebleven tot op heden. In het nu weten velen wel dat er hiernamaalse invloeden op onze levens bestaan en continu dan wel hakkelend voortgaan te bestaan. Duizenden jaren geleden voelde men dat ook, dat weten we uit oude verhalen over de hele wereld.

Een oude schoolbankgenoot op het St. Odulphuslyceum in Tilburg werd jezuïet, stapte uit de Kerk, werd professor en betekende veel voor de betere ‘manieren’ van het bedrijfsleven, die hij doceerde op “Nijenrode”.
Bedrijven die winst als doel hebben komen er zo langzaam achter dat ‘corporate governance’ hun korte-termijn-winsten belemmert, maar op langere termijn toch geldelijke winst oplevert. Dit hanteren van andere spelregels vormt maar één voorbeeld in het spel van het hooggeachte survival of the fittest. Beter doordenken, dus rekening houden met andere individuen of bedrijven, betekent volgens mij dat terugfluitende krachten ons menselijk gedoe in een andere richting sturen. Hij was daar kennelijk bevattelijk voor.

Mijn redeneren lijkt me wat krom, ik ben er dan ook niet in geschoold, ik kan wél een klein beetje mijn levenservaring verdedigen, zoals ik hierna doe.

Ons leven bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit gevoelens. En juist langs die wijze van leven ervaren we soms, hier en daar, dat we lichamelijk de fysieke grens oversteken. Dat we op gevoelsmatig gebied, in zien, in gevoel, in horen, zelfs in proeven en ruiken invloeden ondergaan, die de wetenschap ontkent. Ik vermoed dat al millennia de wederzijdse terugkoppeling, zoals in het continue nu, “geesten heeft opgeroepen” die goeddeels de vertaalslag maken tussen een voelbaar aspect van de Al-God, Liefde, en ons dagelijks doen en niet-doen.

Het lijkt me overbodig de, anderdeelse, negatieve geesten te koppelen aan negatieve daden van dictators en soortgelijke potentaten, die invloeden geloven we zó wel. Jij niet? – dan zal je wel met heel wat vragen zitten.

Er komen vaak situaties voor die laten zien dat in onwetendheid goed-bedoelde regels tot stand komen. Daarna ook goed werk verrichten, zoals bijvoorbeeld een Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dan blijkt de laatste tijd dat ze alleen ‘als in ziekenhuizen’ onderzoeken.

Een onverklaard geluk speelt me – deze seconde – een krantenknipsel in handen over het inhalen van onwetendheid. Hans Hoogerheide, sinds 1977 in managementsfuncties werkzaam in de ouderenzorg, volgt al jaren missers in zorginstellingen voor ouderen. De laatste jaren dramt hij voor aanstelling van een aparte Inspecteur voor de Ouderenzorg, hij vindt dat de IGZ alleen kijkt naar fouten bij medicatie en incidenten bij vallen. Die Inspectie kijkt niet, kijkt ‘niet naar de kwaliteit van leven van bewoners”.

Ik zeg dan dit. Gelukkig dat er ooit een hiernamaals is verzonnen. Zo uitgebreid, tot en met een ‘godje’ hoefde nou ook weer niet. Misschien is in dit hiernamaals voor ons mensen “de bekroning van de schepping” te vinden. Griezelig te bedenken dat we dan mogelijk gelijkwaardig contact krijgen in het hiernamaals van de UFO-reizigers in hun bekroning van hun schepping, hún ‘verzonnen’ hiernamaals. – warm gegroet – Niek

.

UPC, Vodafone, Eircom and O2 beboet

110413 Op/On
http://www.siliconrepublic.com/comms/item/21009-upc-vodafone-eircom-and-o
lees ik / I read:
UPC, Vodafone, Eircom and O2 fined for data breaches
21.03.2011
Categories: Consumer Tech, CRM, Data Management, Networking & Telecoms, Wireless Communications, Database
Tags: Eircom, UPC, Vodafone, O2, Data Breaches, Data Protection Act

The €15,000 in fines today send out a strong message to businesses not to take people’s data privacy rights for granted
Telecoms operators UPC, Vodafone, Eircom and O2 today pleaded guilty to breaches of the Data Protection Act and were fined €15,000 between them at Dublin District Court.
The companies were charged with making unsolicited marketing phone calls and sending unsolicited marketing messages.
UPC was convicted of the largest number of offences and received the biggest fine, having pleaded guilty to 18 counts of breaching the Data Protection Act in relation to four separate complaints.
It is understood that after a letting agent cancelled 56 accounts UPC attempted to contact one of their employees 225 times within three weeks.
UPC was fined €7,100 for the offences.
Vodafone was convicted on five counts of breaching the Data Protection Act for sending unsolicited marketing calls and text messages. It was fined €3,850.
Eircom pleaded guilty to one charge of breaching the Act after a door-to-door salesman contacted a former customer who had been told their name was removed from Eircom’s marketing list. Judge Bridget Reilly imposed the Probation Act and Eircom was ordered to make a donation of €2,000 to charity.
O2 pleaded guilty to one charge for sending a text message to a customer three years after the customer asked not to be contacted. The Probation Act and a €2,000 fine was imposed on O2.
John Kennedy
Categories: Consumer Tech, CRM, Data Management, Networking & Telecoms, Wireless Communications, Database
Tags: Eircom, UPC, Vodafone, O2, Data Breaches, Data Protection Act

UPC, Vodafone, Eircom and O2 fined for data breaches

110413 Op/On
http://www.siliconrepublic.com/comms/item/21009-upc-vodafone-eircom-and-o
lees ik / I read:
UPC, Vodafone, Eircom and O2 fined for data breaches
21.03.2011
Categories: Consumer Tech, CRM, Data Management, Networking & Telecoms, Wireless Communications, Database
Tags: Eircom, UPC, Vodafone, O2, Data Breaches, Data Protection Act

The €15,000 in fines today send out a strong message to businesses not to take people’s data privacy rights for granted
Telecoms operators UPC, Vodafone, Eircom and O2 today pleaded guilty to breaches of the Data Protection Act and were fined €15,000 between them at Dublin District Court.
The companies were charged with making unsolicited marketing phone calls and sending unsolicited marketing messages.
UPC was convicted of the largest number of offences and received the biggest fine, having pleaded guilty to 18 counts of breaching the Data Protection Act in relation to four separate complaints.
It is understood that after a letting agent cancelled 56 accounts UPC attempted to contact one of their employees 225 times within three weeks.
UPC was fined €7,100 for the offences.
Vodafone was convicted on five counts of breaching the Data Protection Act for sending unsolicited marketing calls and text messages. It was fined €3,850.
Eircom pleaded guilty to one charge of breaching the Act after a door-to-door salesman contacted a former customer who had been told their name was removed from Eircom’s marketing list. Judge Bridget Reilly imposed the Probation Act and Eircom was ordered to make a donation of €2,000 to charity.
O2 pleaded guilty to one charge for sending a text message to a customer three years after the customer asked not to be contacted. The Probation Act and a €2,000 fine was imposed on O2.
John Kennedy
Categories: Consumer Tech, CRM, Data Management, Networking & Telecoms, Wireless Communications, Database
Tags: Eircom, UPC, Vodafone, O2, Data Breaches, Data Protection Act

vodaphone, or something like that, steals copy from my Hotmail

Why say more about this filth.

vodafone, of zoiets, steelt tekst van mijn Hotmailberichten

Méér woorden maak ik hier niet aan vuil.

Chromosomen slijten tot je er aan dood gaat – Zand geslepen tot eeuwige chip!

Zie onder Pagina 01< de Pagina-dochter Zandkorrels geslepen tot eeuwige chips voor de maximaal grote weergave van chromosomen. De uiteinden slijten af tot aan je dood!

Tsja, wat is liefde!

Op site http://nieuwetijdskinderen.wordpress.com/2011/02/01/over-waarheid-en-feiten-in-de-hogere-dimensies/ lees ik over “Opvoeden en leven in de Nieuwe Tijd. Over kinderen en het ascensieproces”. Ik mag jullie aanraden daar ook te lezen.

Ik reageerde op het stuk:

“On 2 februari 2011 at 03:30 niek1928 said:
Hi Sofie

Het secreet van de hersenpan. Zo zie ik de afscheidingen van het gewoel in aller en jouw denkorgaan. Waarom? Er komen steeds maar weer meer hersenspinsels, daarom! Ik vind een tegengeluid noodzakelijk, laten we stoppen met onwaarheden.

Al sinds mensenheugenis proberen we meer te zijn dan we van ons zelf denken te zijn. Hiervoor hebben we heel wat methodes gehad. Kijk naar Hindoes, Boeddhisten, Chinese TAO-gangers enzovoort. Goed, we leven hier in het westen. Dus:

Veel later opgeschreven vertellingen, van bij het kampvuur van nomaden, herders en rondtrekkende “wijzen”, heeft ons het geloof van de volgelingen van Abraham bijgebracht. Nieuw was daarin dat men vond dat men zich moest beperken tot het oog-om-oog principe. Een hele vooruitgang in het pad van de Liefde. Voor die tijd werd een hele stam uitgemoord als een stamlid – met al die gevechten onderling – een arm moest missen, of, om het wat gelijk te houden: een oog.

In feite had honderden jaren voor Abraham ene koning Hammurabi diezelfde nieuwe opvattingen al op zuilen laten beitelen. Slim van Abrahams nakomeling Mozes om zijn bezorgdheid over immoreel gedrag van zijn stamleden (tja, de Mammon is er nooit echt mee verdwenen) om zijn bezorgdheid om te zetten in de daad: twee stenen tafelen kreeg hij van zijn opperhoofd – naar ons beeld en gelijkenis – en daarmee struikelde de oud-Egyptenaar van de berg af. Hij wist veel, opgevoed aan het hof van een farao, geschoold in HET centrum van de toenmalig bekende wetenschap dat Alexandrië toen was. Alle toen nog mondeling overgebrachte verhalen afkomstig uit – soms – verre windstreken zal hij gekend hebben.

Uit Mozes verhalen en leringen zijn drie grote godsdiensten ontstaan. Nog weten we niet, bijna geen van allen, wat een verschrikkelijke godslastering daarin is blijven hangen. Vroeger wist men niet beter, maar nu weten we toch echt wel dat wij mensen in een heelal wonen waarover we totaal niets van belang weten. Dat we met een Opperhoofd te maken hebben waarvan we hoe langer hoe meer beseffen dat we niets over zijn/haar onmetelijke grootheid en macht weten. Niets weten, begrijpen, ervaren. Zowel op natuurlijk als onder- en boven-natuurlijk vlak.

Blijven we nou echt doorgaan met ingewikkelde uitrekenarijen en gechannelde verhalen om uit te leggen wat “ons” minimale opperhoofdje nu weer allemaal met ons voorheeft?

Besteed de vermorste tijd liever aan een zorg-plan: Hoe vangen we de mensen op die in de komende eeuwen hun Hoop en Geloof (lees steun) op een heel andere onmetelijke Schepper zullen moeten richten! De Liefde, even niet genoemd, lijkt mij persoonlijk evengoed te groeien, met heel kleine stapjes, maar zichtbaar.

Liefde geeft bezorgdheid – ik ben bezorgd.
Groet – Niek”

“On 2 februari 2011 at 16:48 Sophia Dijkhuis said:
[een rijk antwoord, veel groter dan het nu aangehaalde stukje, lees het op haar blog:]

Dag Niek,
Het probleem met ascensie is, dat mensen niet meer willen aannemen dat er dingen zijn, die gewoon waar zijn. Heel simpele feiten. Dus geen nieuwe religie (pfff ECHT niet!!!) (…).”

“On 22 februari 2011 at 10:56 niek1928 said:
Lieve Sophia

Alexandrië, in mijn reactie hierboven, moet natuurlijk zijn Memphis. Niet de stad in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, maar die in Egypte. Alexander zat in de tijd dat farao’s een slag sloegen naar het ééngodendom, nog in zijn betovergrootvaders verrekijker! Ook die man heeft denkelijk heel wat verhalenvertellers, wijzen en geleerden meegesleept -gezogen op zijn veroveringstochten, een deel van hun mijmeringen kan je denkelijk terugvinden in de Bibliotheek van Alexandrië.

De eeuwenlang voortdurende rondreizen van de vrijgestelde vertellers hebben me in de war gebracht, hieruit was mijn slip van geheugen voortgekomen, mag ik hopen. Ach, beginnende dementie hè! – groet – Niek”
.

“On 22 februari 2011 at 20:37 Sophia Dijkhuis said:
Mooi wat je allemaal weet, Niek! Deel het maar, prachtig!
Tja, Alexander was nou niet echt een mooi voorbeeld voor Griekenland. Ik ben er, Griekse zijnde, niet trots op in elk geval …
En die bieb in Alexandrië / Memphis is al wel een paar keer verbrand geweest, waardoor ontzettend veel wijze geschriften niet meer zijn …
Ach, de wijsheid komt nu weer naar de aarde toe, dus laten we ons toch vooral geen zorgen maken om wat er niet meer is. Er komen weer nieuwe dingen!
Groet, Sophia”

Ik ben druk bezig met tijdslorpende klusjes aan drie dichtgetimmerde “Spaces”. Vanwege langdurige ziekte enzovoort waren de hotmail-adressen en deze Spaces uit de roulatie genomen, tegen mijn zin uiteraard. Dit alles is buiten het onderwerp, dus zal ik maar doorgaan met:

“On 14 maart 2011 at 18:42 niek1928 said:
.
Lieve Sophia,

Sophia, je bent je toch wel bewust van de betekenis van je naam hè?

Ik haal uit je verhaal (22 februari) een stukje uit de laatste regels

“laten we ons toch vooral geen zorgen maken om wat er niet meer is”.

Niet meer is? Dat zou je wel willen. Wat er WEL is!

Dat is het hem nu juist. Het 6 millennia geleden vast goed bedoelde “opvoeden in de liefde” kan intussen niet meer onze “hoop” bedekken. Voor ons mensen, en voor onze nog buiten de materiele wereld dwalende mensengeesten, heeft ons “geloof” een chaos aangericht. Die (synoniemenboek niet bij de hand, dus maar weer:) chaos bestaat in het Nu, en blijft nog wel een paar honderd jaren voortbestaan. Deze chaos IS, in de voortdurende betekenis. Liefde IS, in de zelfde voortstromende zin.

Zoals ik in jouw weblog zie, willen de meeste lezers een nieuwe tijd in. Terecht, vind ik in alle nederigheid. Daar tegenover mis ik de bezorgdheid die ik 2 februari hier geuit heb. Zouden we ons niet met alle macht moeten richten op het rechttrekken van de chaotische verwording? Van de feitelijkheid waardoor miljarden mensen náást de werkelijkheid zijn gekomen? In de zekerheid zijn gekomen, of nog aan het komen zijn, dat er zo gerommeld is aan ervaringen, gevoelens, beleving? Ernaast gezet. Náást echte hoop, náást geloof. Mensen zijn niet gek! Ze voorvoelen dat er een heleboel niet klopt, dat misgroeide verworvenheden op los zand zijn gebouwd.

Niemand, lijkt wel, leeft mee met de steeds onzekerder wordende mens. Met afleidingen van de werkelijkheid, grappen, satyre en negeren reageert het overgrote deel van de mensenmassa nu op die onzekerheid. De mensenmassa van deze wereld, maar niet te vergeten ook de massa van nog dwalende “overgeganen”.

Is dat de weg van liefde voor onze naasten? Ik ben zelf niet meer zo bij machte om er iets aan te doen. Ik herhaal: Liefde geeft bezorgdheid – ik ben bezorgd. – Groet – Niek

P.S.
Te veel weer: het lukt me niet om hierover one-liners te verkondigen. Bemerk jij, of andere lezers, hier of daar nog mensen of groepen die in deze richting denken? Of doen? Niet te zwaar op de hand leven, nog kunnen lachen ook? Ik hou me aanbevolen voor URL’s. /N.)”

De laatste vraag in dit P.S. stel ik ook aan mijn lezers! Of voorgelezen hoorders. – Groet – Niek.
.

Wat betreft Wat betreft Alle eendjes zwemmen in het water

 

 

Alle eendjes zwemmen in het water
MAANDAG 23 JULI 2007

 
Jazeker, eentje is niet een ééndje. Goed gezien!!
 
  
 

29 dagen lag ik in een lokaal ziekenhuis, daarna was ik een centimeter of 70 dikke darm lichter. Maandag vorige week kwam ik uit het hospitaal, ik kon niet wachten tot gisteren, zondag, om met alle eendjes van mijn wuveke in bad te poedelen. Zo zie je hier het resultaat.

 

Tot ziens maatjes.

  
 
 
 

5 december 2009. Waarom nou deze herhaling? Wel, ik vind mijn oudere blog “eendjes in het water” bovenaan mijn “Spaces” wat leuker staan.
14 januari en 14 februari 2010 idem.
Ja
 

 

 ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼