Geesten oproepen

Een hele avond besteed aan het verdedigen van mijn levenservaring. Als reactie op een blog dat met redeneren tot een conclusie tracht te komen over, ja, laat ik maar zeggen het bestaan van god. Ik schrijf in dat Commentaar over een ‘godje’, ik schrijf zelf hierover wel eens een blog, reageer op andere blogs en breng dan onze Aardse God ter sprake, die naar mijn smaak een oneindig flauwe afspiegeling is van de GOD van het heelal, en misschien nog wel een aantal andere heelallen. Zoals ik het zie is ons eigen godje een bedenksel van ons mensen, een god die ooit naar ons beeld en naar onze gelijkenis is geschapen.

Terzake, mijn verdediging slaat vooral op een conclusie. Je leest het hierna!

Ja ja Bram en andere lezers.

Van Brams hand lees ik: Mijn conclusie uit dit alles is dat de wereld er beter aan toe zou zijn als het hiernamaals nooit zou zijn verzonnen.

Imnhf (ik neem snel het jargon over: in my not humble feelings) leer ik uit bewoordingen van schrifturen van deze en gene godsdiensten juist, dat het hiernamaals ontstaan is uit een bijna oneindige reeks hiernumaalsen, waarin (ook heden nog) onverklaarbare zaken gebeurden, die voor een deel ook nu nog onverklaard zijn gebleven. Zo werden ingevingen in vroegere tijden toegewezen aan niet-fysieke invloeden, heel vaak ten onrechte – want later fysiek verklaard.
Voor een ander deel onverklaarbaar gebleven tot op heden. In het nu weten velen wel dat er hiernamaalse invloeden op onze levens bestaan en continu dan wel hakkelend voortgaan te bestaan. Duizenden jaren geleden voelde men dat ook, dat weten we uit oude verhalen over de hele wereld.

Een oude schoolbankgenoot op het St. Odulphuslyceum in Tilburg werd jezuïet, stapte uit de Kerk, werd professor en betekende veel voor de betere ‘manieren’ van het bedrijfsleven, die hij doceerde op “Nijenrode”.
Bedrijven die winst als doel hebben komen er zo langzaam achter dat ‘corporate governance’ hun korte-termijn-winsten belemmert, maar op langere termijn toch geldelijke winst oplevert. Dit hanteren van andere spelregels vormt maar één voorbeeld in het spel van het hooggeachte survival of the fittest. Beter doordenken, dus rekening houden met andere individuen of bedrijven, betekent volgens mij dat terugfluitende krachten ons menselijk gedoe in een andere richting sturen. Hij was daar kennelijk bevattelijk voor.

Mijn redeneren lijkt me wat krom, ik ben er dan ook niet in geschoold, ik kan wél een klein beetje mijn levenservaring verdedigen, zoals ik hierna doe.

Ons leven bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit gevoelens. En juist langs die wijze van leven ervaren we soms, hier en daar, dat we lichamelijk de fysieke grens oversteken. Dat we op gevoelsmatig gebied, in zien, in gevoel, in horen, zelfs in proeven en ruiken invloeden ondergaan, die de wetenschap ontkent. Ik vermoed dat al millennia de wederzijdse terugkoppeling, zoals in het continue nu, “geesten heeft opgeroepen” die goeddeels de vertaalslag maken tussen een voelbaar aspect van de Al-God, Liefde, en ons dagelijks doen en niet-doen.

Het lijkt me overbodig de, anderdeelse, negatieve geesten te koppelen aan negatieve daden van dictators en soortgelijke potentaten, die invloeden geloven we zó wel. Jij niet? – dan zal je wel met heel wat vragen zitten.

Er komen vaak situaties voor die laten zien dat in onwetendheid goed-bedoelde regels tot stand komen. Daarna ook goed werk verrichten, zoals bijvoorbeeld een Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dan blijkt de laatste tijd dat ze alleen ‘als in ziekenhuizen’ onderzoeken.

Een onverklaard geluk speelt me – deze seconde – een krantenknipsel in handen over het inhalen van onwetendheid. Hans Hoogerheide, sinds 1977 in managementsfuncties werkzaam in de ouderenzorg, volgt al jaren missers in zorginstellingen voor ouderen. De laatste jaren dramt hij voor aanstelling van een aparte Inspecteur voor de Ouderenzorg, hij vindt dat de IGZ alleen kijkt naar fouten bij medicatie en incidenten bij vallen. Die Inspectie kijkt niet, kijkt ‘niet naar de kwaliteit van leven van bewoners”.

Ik zeg dan dit. Gelukkig dat er ooit een hiernamaals is verzonnen. Zo uitgebreid, tot en met een ‘godje’ hoefde nou ook weer niet. Misschien is in dit hiernamaals voor ons mensen “de bekroning van de schepping” te vinden. Griezelig te bedenken dat we dan mogelijk gelijkwaardig contact krijgen in het hiernamaals van de UFO-reizigers in hun bekroning van hun schepping, hún ‘verzonnen’ hiernamaals. – warm gegroet – Niek

.

Advertenties

2 Reacties op “Geesten oproepen

 1. Als er al een god bestaat dan wordt het tijd dat hij toch eens beter gaat opletten Niek, ik hoorde laatst van iemand dat alles wat er aan slechts en wreeds is gebeurd werk van de duivel is, waaruit dan weer blijkt dat de duivel sterker is dan god, toen ik dat zei werd het mij uiteraard niet in dank afgenomen, maar als je de mensheid in zijn totaliteit nader ga beschouwen dan is het slechtste wat “laten we maar even aannemen dat…” god heeft geschapen toch wel de mens is, goden zijn er altijd geweest en de mensheid zal altijd in goden blijven geloven ook al is er uiteraard heel veel verzonnen, zelfs het verhaal van jezus is voordat deze jezus de zaligmakende is al meerdere malen verteld met opstanding en al en bij diverse geloven. Wie paranormale gaven heeft is bij voorbaat getikt bij velen maar dan vergeten ze dat jezus waarschijnlijk een man was die ook paranormale krachten had en natuurlijk zijn de verhalen voordat de bijbel werd geschreven enorm aangedikt, alle verhalen die van mond tot mond gaan veranderen en worden mooier of zelfs spannender, ik respecteer iedereen die gelooft en vind het zelfs prettig voor die mensen dat ze iets hebben om zich aan vast te klampen maar god, duivel, jezus en alles wat daar mee te maken heeft is niet bewezen dus als bestaat het niet, wordt dat ook niet altijd over paranormale gaven gezegd, ja dus. Iets wat niet wetenschappelijk is bewezen bestaat niet en zo zal het ook wel met god zijn, de mensen die heiligen en vooral Maria hebben gezien hebben misschien ook wel iets gezien en als die mensen gelovig waren was het natuurlijk Maria of engelen anderen noemen het geesten, er is veel tussen hemel en aarde wat niet is bewezen maar er wel degelijk is al wordt dat ontkent en is het zelfs heidens als het niet de verschijningen zijn van heilige origine, geloven in iets is normaal maar ik geloof niet in een god van liefde die door de eeuwen heen uit zijn naam heeft toegestaan dat er oorlogen zijn gevoerd, miljoenen mensen zijn overleden aan honger en dorst, dictators hun gang heeft laten gaan en ga zo maar even door. Ik zelf hou het maar op de evolutietheorie daar voel ik me heel wat beter bij.
  Fijne paasdagen niet om alles wat er van gemaakt is, maar gewoon omdat het heerlijk weer is 😉
  Liefs, Ann.

  • Hi Ann

   Te lang niet gezien, het tijdsverloop komt voor een groot deel door mijn volgen van invallen, in blog gieten alsof ik een heil en verlichting brengende figuur zou zijn. En dat, terwijl ik alleen bezorgde gevoelens heb. Ik kan onmogelijk alles zien wat op het web gebeurt, intussen lijkt het alsof hierop meer mensen zijn die parallel of op een gelijk spoor zitten – en nou maar hopen dat de dienstregeling klopt opdat we niet uit tegengestelde richting elkaar in puin botsen.

   Ik ga van onderaf in op je Reactie. Dus: geniet van het heerlijke lenteweer, wij dagverzorgden hebben er met mate, toch heel bewust, een gezamenlijk feestelijk tintje aan gegeven. Met een lekker gemengde groep die soms met in het achterhoofd het Paasverhaal liet meespelen, respectvol waren naar andersgelovigen, en puur simpel met een ingehouden bejubelen van de nieuw opgestane natuur, vermoedelijk. Zo diepgaand zijn we nu ook weer niet onder elkaar – een hintje over en weer van sommigen laat mij zien dat ook wij ouderen, samen met de verzorgers en vrijwilligers van volgende generaties al vooruitgrijpen naar “Hopsa, heisasa, het is weer de maand van mei jaja”. In de tuin zien we aansleperijen om nesten in orde te maken voor het komende nieuwe leven van vliegende mussen en kauwen in de natuur. Bloesems spruiten dat het vuurwerk lijkt, wespen zoeken een stek, uitgekomen vliegen met groene rugschilden wemelen nog door elkaar voor ze uit de groep de wereld uit gaan vinden. Kortom: lustig genieten van het nieuwe. Dat merken we ook aan onze vele gradaties van joligheid. Voor ons natuurlijk gemengd met de eigen sores, die we even wat lichter aanvoelen. Het heerlijke weer speelt zijn rol. De cirkel om dit onderwerp is rond, nogmaals wens ik jou en andere lezers een fijn ervaren van deze feestdagen.

   Voorlaatste alinea. Er schoot me meteen te binnen dat een langzame bewijsbare evolutie vermoedelijk net zo goed van toepassing is op de onbegrijpelijke ontwikkeling van niet te vatten Liefde. Iemand vindt vast wel een betere naam voor die doorstroming door alles heen van krachtige, niet-zichtbare wordingsprocessen waarover we niets weten, die we ondergaan – en zelf lijken te sturen – en daarmee worden wat we nu nog niet waarmaakten. Dan vraag ik me af of ook op de buitensporen die doorgaande wording gebeurt. Onze weerstand tegen onwetenschappelijke buitenaardse ervaringen neemt toch af? De vaagheid van deze ervaringen gaat toch hoe langer hoe meer transparant te worden? We begrijpen toch meer, voelen toch beter aan welke oprechte invloeden zich aanbieden? Waarbij ik rekening hou met charlatans, grappenmakers en would=be figuren die ons even de ‘hemel’ uitleggen, zichzelf als pseudo-zendelingen begeven onder ons. Zo aarde zo hemel denk ik dan en blijf verder optimistisch over de toenemende openheid en gevoels-herkenning tussen mensen-op-aarde, en in de toenemende wisselwerking met onbaatzuchtige ‘overgeganen’. Zelfs die kunnen pas op weg zijn naar een onbereikbare volmaaktheid, zoals ik het zie, de een meer gevorderd dan de ander. Wéér, zoals ik het zie, eveneens evoluerend, daarnaast dan op een ons onbekende wijze. Misschien zijn ze op hun wijze ook onderhevig aan zoiets als tijdens het leven teloorgaande eindjes van wat bij ons chromosomen zijn. Hierover maak ik ooit een blog, de chromosomen heb ik ergens voorhanden als Bericht of als Pagina. Ik speculeer hier willens en wetens over zaken die voor ons aardlingen totaal onbekend blijven. Stel je voor dat ik zou zeggen dat evolutietheorie – want dan ‘gedacht’ van toepassing op hiernamaalse schepselen – daar ook al onze ziekten zou inhouden. Te gek voor woorden. Toch iets soortgelijks daar – anders – met minder van de nadelen bij ons? En met meer voordelen? Droom lekker Niek.

   De oorlogen, ik heb er geen andere bemerking bij, dan dat – zeg maar – zwarte geesten door bloedige offers aan haar of hen, door verheerlijking van hun attributen door steunzoekende dictators – een graaltje hier, een toverzwaard daar, toevoegingen van hun zwarte krachten kunnen krijgen. Als aardse heersers te ver gaan krijgen ze het deksel op de neus, daarnaast kunnen bijvoorbeeld niet zo herkenbare, ongrijpbare mammon-knechten in hun verminkende manipulaties gestremd of gestopt worden. Ik heb geen idee wat voor duistere geesten daarmee in kracht zouden afnemen. Ik kijk liever naar de voortbrengselen van goede geesten zoals we nu aards meemaken. Regulering, een wereldwijd groeiende ‘corporate governance’ en een georganiseerde groei van vreedzame groepen om getroffenen zich steeds mondiger te laten verweren. Ik schiet hier best tekort als gewone leek – er ontstaan vast nog veel meer vredige weerstanden. Een mogelijk ongepaste kreet van mij, wat gebeurt er toch veel, toegegeven langzaam, veel na de ahimsa van Gandhi, na een niet vlekkeloos ‘Neurenberg’, na stichting van de V.N., na de onvergetelijke uiting van Martin Luther King? I have a dream.

   I have a dream.

   Kijk zelf maar mee naar de uiteindelijke uitkomsten, met geduld. Zal het nog lang duren voordat de blootsvoets rond verveloze krotten scharrelende mensen niet meer behoeven te verpauperen langs de highway van New York naar Miami? Waar goudbehangen kapitalisten, soms zelfs in limousines, de schaamte van het zien daarvan, luidruchtig overstemmen met golf-anecdotes?

   Jezus, mogelijk in graf in Srinagar, Kashmir, India, waar de Oude Israëlieten een kolonie hadden. Was hij ook in die streek tussen zijn 12e en 30e jaar? Magiër? In Egypte voor zijn 12e klaargestoomd voor discussies in de Tempel van Jeruzalem? Mensen begoochelen door een touw omhoog te gooien en er in te klimmen? En zo nog meer.

   (…) duivel sterker is dan god. Als je de onwetendheid als duivel wil zien? Een paar millennia geleden zal men dat best zo ervaren hebben, op onze Aarde. Daar ga ik in mee, voorzover we moeten toegeven dat onwetendheid geëvolueerd is tot een klein beetje wetendheid over het aardse en over het hiernamaals. Wel eens een duivel gezien? En bevalt hij?

   De oude snor heeft gepoogd méér te weten van het hiernamaals en beïnvloede zwaarden en zo, maar struikelde in het hier-toen-maals bij Stalingrad.

   Ik geloof wel dat er nog steeds onvolkomenheden zijn in de evolutie van de werkelijk Allerhoogste. Jammer dat we totaal niets weten van de Onbegrijpelijke. Zou O. wel volmaakt zijn? Wat we weten over het ons bekende heelal: het dijt nog steeds uit. De evolutie laat zien dat er nog steeds uitbreiding plaatsvindt. Het blijft maar doorgaan allemaal. Ach, volmaakt is ook maar aangepraat. Heus.

   Dat een belangrijk onderdeel van de Ongrijpbare een of andere doorstroming met Liefde genoemd mag worden hou ik staande. Ik zie geen kans anders mijn autonome gevoel te duiden dat ik alleen in die Liefde vooruitgang voel, langzaam.

   O, ik heb wel ook het idee dat we de meeste rituelen maar beter kunnen houden, zij het met wat aanpassingen, opdat we niet al godslasterend bezig blijven met al die minieme goden van deze Aarde. Wie gaat die gigantische klus uitvoeren?

   I have a dream. Blijf lekker dromen Niek!

   Het zou belachelijk zijn je losjes een vruchtbaar Pasen toe te wensen, plat: daar zijn we al te oud voor. – Warme groet – Niek
   .