SERIE – Niet goed geïntegreerde Nederlanders – 2

Tweede in deze serie. Zoals ik in de eerste vermeldde:
"Sommige Nederlanders moeten naar mijn smaak een integratiecursus volgen. De inwoners van ons landje dienen een goed inzicht en een goed gedrag te vertonen als het gaat om Normen en Waarden. Personen met een voorbeeldfunctie uit de aard van de zaak een uitmuntend inzicht en een uitmuntend gedrag. Wat leren wij in onze integratiecursus?"

Een niet nader te noemen minister komt straffeloos af van de (eind-)verantwoordelijkheid, gedeeld met minister Donner, die zij heeft voor het verbranden van 11 mensen in een soort opbergplaats te Schiphol.

Als de zogenaamde Pikmeer-arresten (in het kort gezegd: politici tot en met ambtenaren blijven straffeloos bij overtredingen van de wet) in de rechtspraak sinds een paar jaren al gevolgd worden door rechtsuitspraken die toch   w e l   strafbaarheid vastleggen bij enkele kleinere gevallen… . Als dus, dan is een ontwikkeling op gang gekomen waarbij de strafbaarheid van nalatigheden rond de Schipholbrand dichterbij komt of in de komende maanden blijkt dichtbij genoeg te zijn gekomen. De onderzoeken naar die brand zullen toch hopelijk wel aanwijzen wie de verantwoording hiervoor moet dragen? Deze kandidaat voor bijscholing integratie had kunnen weten dat de rechtspraak die kant op gaat. (Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen etcetera).

Bijscholing zal ook nuttig zijn om te bereiken dat onze kandidaat zich de Nederlandse volksaard eigen maakt. De Nederlander, met een gegronde afschuw van "Befehl ist Befehl", gaat ánders om met wetten. Volgens de wet is uitzetten van een leergierig meisje mogelijk. Toch had uitzetten niet per sé gehoeven. Zover ik zie, hanteert een overgroot deel van de Nederlanders humanitaire begrippen, en zou de hand over het hart gestreken hebben. De betreffende bewindsvrouw hééft helemaal geen warm hart, de kilte van haar gevoel behoeft dus nodig bijspijkeren in …. juist, in de integratiecursus waarin ze de aard van de Nederlanders leert kennen.

Mijn kandidaat voor betere integratie moet het hier zonder portret stellen. Nu zij aan het handje van haar adviseur Kay van de Linde zichzelf omhoog probeert te werken komt ze al te vaak in het nieuws. Lezers zullen weten dat het span gewoon de kreet uitvoert:


Ik doe daar niet aan mee, vandaar tekst in plaats van de foto.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.