Waar ben je nou mee bezig man?

 
22:27 20-3-2006: zelfde zoektocht. Aedes zelf steeds niet thuis.
is adres als ik in Forum vraag stel of iemand weet waarom
aedes – en verwanten – al een dag of 5 niet bereikbaar is.

Onder Laatste nieuws:
Ook aangepaste huurwet maakt huurders vogelvrij –
18-03-2006 – info onvolledig dus onduidelijk
.
Onder Laatste nieuws:
Persbericht Woonbond: Dekker wil hogere huurstijgingen
doordrukken – 18-03-2006 – onvolledig bericht, nagaan of
volgende klopt dat daarin staat:
Minister Dekker … overstag gegaan om de huren van
zittende huurders in het overgangsgebied niet in
2010 vrij te geven.
IK: ELDERS HEB IK GELEZEN EN BEGREPEN DAT HET DAN GAAT OM ZITTENDE HUURDERS DIE EEN HUURTOELAGE VAN VROM C.Q. DE BELASTINGDIENST KRIJGEN. VOOR MIJ BETEKENT DAT, DAT IK IN DE MAANDEN NA 1 APRIL 2007 VAN DE BELASTINGDIENST ZAL HOREN OF IK MIJN NU LOPENDE HUURTOELAGE MAG HOUDEN, WANT DE TOELAGE IS AFHANKELIJK VAN DE INKOMENSCIJFERS DIE IK VOOR 1 APRIL 2007 IN AANGIFTE MOET VERMELDEN OVER HET INKOMSTENBELASTINGJAAR 2006.
(…) Het is niet aan huurders uit te leggen dat een kwart
van de huurwoningen met ingang van 1 januari 2007 in
een overgangsgebied worden geplaatst. Deze huurders
krijgen nog hogere huurstijgingen voor hun kiezen dan
huurders in het gereguleerde gebied. Voor een huurder
in het overgangsgebied stijgt de huur tussen 2006 en
2010 met 22%. Is je huur nu ? 400 per maand, dan kan
die stijgen naar ? 485 per maand in 2009. De minister
zegt deze zittende huurders te zullen beschermen met
het vooruitzicht om ook na 2010 de huren jaarlijks vier
procent boven inflatie te laten stijgen. Voor de meeste
huurders wordt het huren op deze manier onbetaalbaar,
met alle problemen van dien. Huurders met een inkomen
tot modaal betalen nu ongeveer een kwart van hun inkomen
aan huur. Voor huurders in het overgangsgebied loopt dat
op naar gemiddeld ruim 35% in 2009. Huurachter-standen,
oplopende schulden, overbewoning en huisuitzettingen
liggen in het verschiet. Maar ook de huurstijgingen in
het gereguleerde gebied zijn de komende vier jaar
ongekend hoog. Deze lopen op tot drie procent boven
inflatie in 2009; in totaal een huurstijging van zo’n 17%.
     Een miljoen hurende huishoudens zijn voor een
betaalbare huur afhankelijk van de huurtoeslag. De
minister kort per 1 juli 2006 een bedrag van ? 17,05
per maand op de huurtoeslag.
.
IK: HET GENOEMDE KWART IS VOLGENS MIJ 20 %, OMDAT 5 % DAN IN IEDER GEVAL AL IN HET GELDGELIBERALISEERDE GEBIED ZIJN GEKOMEN, MET ONBEGRENSD VERHOOGDE HUREN.
.
IK: IN HET GELDOVERGANGSGEBIED STIJGING VAN 22 %? KLOPT DAT?
.
IK: IN HET GELDGEREGULEERDE GEBIED STIJGING VAN 17 %? KLOPT DAT?
.
Datum bericht wordt onderaan vermeld als van 17 maart
.
Onder Laatste nieuws:
Ministerraad stemt in met modernisering
huurbeleid – 17-03-2006
(…)  Het is uiteindelijk de bedoeling een
kwart van de huurmarkt te liberaliseren.
Tegelijkertijd is er duidelijkheid en bescherming
voor de huurders. Om die reden wordt het
nieuwe systeem pas per 1 januari 2007 ingevoerd.
Woningen kunnen pas worden geliberaliseerd als
er voldoende is bijgebouwd. Met name de zittende
huurders worden ook nog na 2010 beschermd
tegen al te grote huurstijgingen.
.
Drie gebieden in de huurmarkt – (…) vanaf
1 januari 2007 binnen de huurmarkt op
basis van de WOZ-waarde van woningen
drie gebieden worden onderscheiden:
IK: DE GRENZEN WORDEN IN DIT BERICHT NIET GENOEMD. WAAROM NIET?
.
* Een gereguleerd gebied van 75 procent van
de huurmarkt, met een gematigde maximale
jaarlijkse huurverhoging en een maximale
huur per woning op basis van het woningwaarderingstelsel.
Het aantal woningen in deze categorie is in
iedere regio van Nederland groot genoeg om
de aandachtsgroep, de huishoudens met een
inkomen tot circa 33.000 euro per jaar, te huisvesten.
IK: DE ZOGENAAMDE SCHEEFWONERS – HUURDERS DIE VOLGENS MIJ ALLE RECHT HEBBEN HUN HUUR LAAG TE HOUDEN, TE BLIJVEN WONEN WAAR ZE ZICH WILLEN WORTELEN ENZOVOORT – VALLEN NAAR IK BEGRIJP NIET ONDER DE BEDOELDE AANDACHTSGROEP; ZODOENDE KAN HET AANTAL WONINGEN IN DEZE CATEGORIE NIET VOLDOENDE ZIJN VOOR DE AANDACHTSGROEP, HET AANTAL VAN DE SCHEEFWONENDEN IS DAN GELIJK AAN HET AANTAL HUURDERS UIT DE AANDACHTSGROEP DIE NIET KUNNEN WORDEN GEHUISVEST. IK VIND DAT NIET DE SCHEEFWONERS CRIMINEEL HANDELEN, MAAR DAT DE VROM-DWINGELANDEN CRIMINEEL HANDELEN.
* Een geliberaliseerd gebied van 5 procent van d
e
huurmarkt zonder maxima wat betreft de
jaarlijkse huurverhoging en de maximale huur.
* Een overgangsgebied van 20 procent van de
huurmarkt dat op termijn geliberaliseerd wordt
indien er voldoende nieuwe woningen zijn gebouwd.
Zolang dat niet het geval is, geldt ook in het
overgangsgebied een maximale huur per woning
op basis van het woningwaarderingstelsel, met
een opslag van 10 procent.
* Een belangrijk gevolg van deze indeling is dat
voor de circa 600.000 huurwoningen in het
overgangsgebied per 1 januari 2007 een additionele
huurverhoging van 0,5 procent kan worden gevraagd.
Waar ik mee bezig ben? Met dit te begrijpen.
 
Stappenplan: Begrijpen!
 
____________________________________________________________________________
update 15 apr 2006: crmineel veranderd in crimineel/Niek
Advertenties

2 Reacties op “Waar ben je nou mee bezig man?

 1. Stephen Craig

  Niek,  Thank you  for visiting the Painting Studio and for your comments.   The little one who suffers has big eyes and holds the world in a Holy way that is most commendable.  Ish halbe kine deutche, aba Ish been ein Hersfeldrer many years ago.  Am only a simple painter-poet.  Smile.  Be well, my new friend.  Stephen Craig Rowe

 2. niet?
  ik begrijp het wel
  waar het op neer komt?
  ghetto\’s….arm en rijk gescheiden,
  wat je krijgt?
  nog meer criminaliteit,stelen van de armen vechten voor je hap
  gaat niet goed in het kikkerland
   
  of zie ik nu alles alleen maar zwart?
  hahaha
  zoals ik al zei tijd voor veranderingen nederland blijft hangen
  kijken niet vooruit maar in hun eigen broekzak
  ego trippers