Wat betreft: Is this your language?

17 februari 2006, vandaag een oud blogje overgenomen van de Amerikaanse site van een hartsvriend van me. Daar stond het geboekt op 22 april 2005. 

Citaat

Is this your language?

Hii

Recently got this strange cutting:

Zoals professor dr J.Bastiaans e.a. in "Psychologisch onderzoek naar de gevolgen van gijzelingen in Nederland (1974 – 1977)" uiteenzet ligt er een direct verband tussen vele soorten gijzelingen in Nederland:

De onderdanigheid van de gijzelaars tegenover de gijzelnemers.

U bent een gijzelaar!

Ik weet niet zeker of Bastiaans, en de zijnen, ook de Spaanse overheersing als gijzeling betiteld heeft. In het groot gezien was dat natuurlijk wel zo. Toen was het een kwestie van godsdienstvervolging en uitpersen van de burgers door opgelegde belastingen, nota bene om de Spaanse oorlogen te bekostigen. De Geuzen begonnen de bevrijding van Nederland in Den Briel/Brielle, 1 april 1572. Er zijn dus toch mensen te vinden die zich kunnen onttrekken aan horigheid.


—–> U ook?

Het ging toen

niet om oneerlijke

huurverhogingen…

Wat Bastiaans, Mulder, Van Dijk en Van der Ploeg in genoemd boek laten zien is later nog eens bevestigd door allerlei TV-documentaires: de verschrikkelijk afhankelijke positie, de afschrikwekkende horigheid van vrijwel alle gijzelaars. Nog steeds zijn er maar weinig mensen die begrijpen hoe het mogelijk kan zijn dat een gegijzelde vrouw verliefd kan raken op een gijzelboef. Dit is maar een voorbeeld uit het geheel. Ik denk niet dat u verliefd bent geraakt op een minister, zou U misschien toch een beetje onderliggen in uw verhouding met mevrouw Dekker?

—–> Als u maar durft te kijken naar die mogelijkheid, dan valt mijn betoog misschien in vruchtbare aarde.

Het mechanisme van horigheid, het terwille zijn van de machthebber, dat is waarop ik doel in mijn uitspraak: U, kamerleden, en met name de woordvoerders, bent gegijzeld geraakt. Grote delen van uw aanvankelijke idealen zijn weggesmolten voor de overheersende positie van ministers.
     Ministers die een kolossaal ambtenarenapparaat achter zich aan het werk hebben geleid door mensen die alles weten van propaganda, van ‘public relations’, van alle gijzelingsdrama’s; zoiets leest de ambtenaar, zoiets leert hij in rollenspellen, zoiets past hij toe vanuit machiavellische wetenschappen (In de concurrentie zal hij het woord Machiavelli natuurlijk nooit gebruiken, zijn chef zou een beroerte krijgen en de poten van zijn stoel natellen….). Ambtenaren als jonge honden: yuppen die alles doen om hun c.v. te verbeteren om upstream te kunnen komen. Een keihard persoon hoeft niet te solliciteren, hij zorgt ervoor gevraagd te worden. Staatsknechten weten dat ze teksten samenstellen die te globaal uitwerken – met de kreet: Nou als de piepeltjes piepen passen we de besluiten, wetten enzovoort zonodig toch aan?
     Tegenover die krachtige machten kunnen uw fracties maar weinig mensen inzetten. U raakt overspoeld door de bla-bla van scherpslijperige betogen van zogenaamd ‘helder vooruitkijkende ministers’. Zonder het zelf nog te merken (sommigen hebben daarvoor meer tijd nodig dan anderen) bent u gegijzeld geraakt. Horig aan de machtigen.
     Ha! u weet wel beter, voordat een fout wordt teruggedraaid zijn er misschien wel 10 jaren nodig in het juridische traject. 

—-> Bent u iemand die goedkeuring hecht aan zulke onzorgvuldigheden?

Uw woordvoerders, misschien u zelf wel, braken naar de burger toe een taal uit die men verder alleen tegen kan komen in de ingenieus in elkaar gezette teksten van ministeriele afkomst. Men moet als burger meer dan een doktersgraad hebben gehaald, meer dan een jarenlang professorschap hebben bekleed, om het antwoord te begrijpen van een eerlijk voorlichting bedoelende woordvoerder van een van de fracties, op vragen en protest van een verontruste burger.

—–> Bent u ook ingekapseld door (machts-)taalgebruik dat buiten regeringsapparaat en het parlement als onbegrijpelijk overkomt?

Ik wens u sterkte met stemmen. Leg uw woordvoerder – of uzelf – voor dat hij zich mogelijk verstrikt in gijzelaarsgevoelens en uitingen.

[Ongecorrigeerd].

 

Must be a madman, I understand this as a Dutch problem, what more can I say.

Einde Citaat. [Een punt vervangen door een dubbele punt. ‘raken van een gijzelboef’ vervangen door ‘raken op een gijzelboef’]

Hoe komt Nikolaas er bij om dit op een vrijwel ongebruikte weblog te publiceren! Hier zullen de vertaalafdelingen van betrokken diensten in het buitenland echt niet van wakker liggen. Wat een omslachtig en wazig verhaal! En dan ook nog in een van de kleinste talen van de wereld.

Oooo! Ik zie het al. Het is vast een oefening om iets te schrijven naar Leden Van De Tweede Kamer tot stichting en vermaak, vooral om Minister Sybille Dekker weg te krijgen en als het even kan ook Minister Verdonk.

Wat een apart blogje hè. Valt wél op tussen alle positieve en zoete verhalen die je op het WEB tegenkomt. Goed. Geniet ervan.  – Niek

 

______________________________________________________________________________________________
update 15 apr 2006 stukje weggehaald dat echt niet netjes was en misschien serieus had kunnen worden genomen, wat nou ook weer niet de bedoeling was :  "een kopje kleiner te maken; nou ja, met zo’n wilde ogen-kop mag je niet spotten, aan zo’n kop moet je je onderwerpen; laten we dan ook alleen maar haar voeten eraf hakken, dan past ze later toch nog – als blijkt dat haar kist te klein is"/Niek

—————————————————————————————

o

Advertenties

Reacties zijn gesloten.