Toeval heeft betekenis – of niet.

  
 
 

 

Vanmiddag was ik op minireis van Amsterdam Zuidoost, onder de rook van Abcoude, naar Geuzenveld in het uiterste noordwestelijke puntje van ons Amsterdam, twee uiterste puntjes van onze goede stad. Het grootste stuk van de reis deed ik per metro, en vlak voordat we station Duivendrecht binnen reden, zag ik ineens een figuur in wolken die me meteen deed denken aan de Franse kust aan de Atlantische Oceaan. Nou is voor mij de Franse kust in feite alleen de Middellandse Zee tussen Marseille en de grens met Italië, een kniesoor die daarop let, ik zag een beeld van Franse kust.

Nu moet ik het eerst even hebben over Carl Gustav Jung, die in het voetspoor van Sigmund Freud een geheel eigen bijdrage leverde aan de dieptepsychologie. Freud ging uit van een bewuste en een onbewuste bij ieder mens. Jung ging verder en maakte onderscheid tussen het persoonlijk onbewuste en het collectieve onbewuste. Jung heeft het over krachtige beelden die zich in ons collectieve onbewuste bevinden, en jawel, die zijn overgeërfd. Zo, dat waren dan weer eens even  wetenschappelijke onderbouwde beweringen van hem.

Van de dikke pillen die ik van Jung heb gelezen heb ik 2 zaken onthouden omdat ik ze belangrijk genoeg vond om te onthouden. Hij verdeelde de karakters in acht typen en ik leerde uit nadere gegevens dat het goed mogelijk is dat twee mensen die dezelfde taal gebruiken elkaar ontmoeten EN ELKAAR ABSOLUUT NIET KUNNEN VERSTAAN, ELKAAR GEWOONWEG NIET LIGGEN. We wisten dat allemaal al lang, maar hij legde uit waarom het zo is.

De andere zaak was wél zo verbluffend: het begrip synchroniciteit, het gelijktijdig voorvallen van twee gebeurtenissen, ook coïncidentie genoemd. Dit toeval valt me toe en heeft vaak een zinvol verband met mijn geestelijke gesteldheid. Herken ik dit toeval, dan kan het een waardevolle ervaring zijn, kan het me een bijzonder gevoel geven. Voorbeeld: "een merel zingt voor mijn raam en troost me". Allemaal wetenschappelijke waarnemingen dat toeval voor mij een betekenis kan geven.

Laat nou in station Duivendrecht een ICE-trein staan, klaar om naar Frankrijk te vertrekken.

Heb ik nou troost dat ik al jaren niet naar mijn geliefde strand bij Saint Raphaël ga?   –   Of zal ik binnenkort weer in mijn tent kunnen wegdromen bij het geluid van aanspoelend en weglopend water over het keienstrand van Le Dramont? Zacht kletterende geluiden die me in slaap wiegen!

Mijn vader zei in mijn prille jeugd al vaak: Niek ziet ze weer vliegen. Aan tafel volgde ik heel vaak de wolken, ik ben een beetje wolkoloog!

 

(En wie de schoen past kan het beter ’s avonds doen.)

                                                                                                                                                                                                                                                

An English translation follows soon. Enfin, hours later. Here it is:

 

 

Chance has a meaning – or not.

This afternoon I was on a mini-travel from Amsterdam-Southeast, under the smoke of Abcoude (a small village at the other side of the border between the provinces of Noord Holland and Utrecht), to Geuzenveld in the most extreme northwest point of our Amsterdam, two points of very great distance in our good city. I travelled the largest piece by nderground railway, and exactly before we drove into Duivendrecht-not-underground-station, all of a sudden I saw a figure in the clouds which immediately did think me of the French coast to the Atlantic ocean. Now for me the French coast in fact only is the Mediterranean sea between Marseille and the border with Italy. Details, details, I saw a picture of French coast.

Now first I want to explain something concerning Carl Gustav Jung, this scientist – in the foot track of Sigmund Freud – made an entirely personal
contribution to depth-psychology. Freud assumed conscious and unconscious in every people. Jung went further and made distinction between personally unconscious and collective unconscious. Jung talks about powerful pictures which find a place in our collective unconscious, and ‘yes’, those are inherited. Anyhow, these lines just formed a scientifically founded statement.

Of the fat tomes which I have read of Jung, I remember 2 matters I find important enough to remember. He divided the characters in eight types and I learned from other data: it is possible, very wéll, two people that use the same language meet each other AND ABSOLUTELY CANNOT UNDERSTAND EACH OTHER , THEY  SIMPLY DON’T GET ON WITH EACH OTHER. We knew that all for a long time, but he exactly explained why this happens.

The other matter was much more astounding: the term synchronicity, two events occurring simultaneously, also called coïncidence. "This chance falls to me" and has frequently a significant link to my mental condition. Do I recognise this chance, then it can be a valuable experience, it can give me a particular feeling. Example: "a blackbird sings for my window and comforts me". So scientific perceptions explain: chance can give me a meaning.

Now in the Duivendrecht station to my great surprise I see an ICE-train (very fast international train, often used by holidaymakers) ready to leave for France!

Is this a sign to comfort me because for years I didn’t go to my favorite beach near Saint Raphaël?    –    Or does it mean I’ll soon have dreams in my tent at the shore with the hypnotizing sound of water washing ashore and streaming away on and under the rocky pebbles that form the beach of Le Dramont? Gently clashing sounds which gently rock me in sleep!

Already in my early youth
my father frequently said :
Niek again sees them fly
(In Dutch this has also the meaning: He’s silly).
Sitting near the table I very frequently followed the clouds,
I am a bit of a cloudologist!
 
(And if the shoe fits – you best fit during the late evening.}

 

Advertenties

5 Reacties op “Toeval heeft betekenis – of niet.

  1. Hello NiekI wish to you travel niceWhat is Ramadan? welcome in my Spaceabdul

  2. Goede-avond!…..Moet ik NU de schoen passen…aantrekken. :))IK kon het niet nalaten om even hier aan te wippen. en je gaat als een trein.Mooi he die wolkenpracht.Schaapjes tellen zul je ook wel gedaan hebben toch?Ik hou van die dingen die me *toevallen.Als je wil en ze mag zien is het een verreiking.Just flow en er valt je steeds wat toe.Zelfs tijd soms helemaal cadeau.Vrolijke groet en slaap zacht.

  3. helo niek .. long no see.. how ru … well yeah i agree .. hope u have a safe visit .. your dreams come true .. amen

  4. Abdulhameed

    happy Ramadan

  5. Goh, elk rapport wat ik kreeg stond in geschreven:Marina ziet echt alles vliegen, behalve het schoolwerk…Tssss ik heb mn schoenen aan *lol*GroetjesMarienepien